Ul.Piastowska 11, 15-207 Białystok
605 652 161

REALIZACJE

  OBECNIE: OPACOWUJEMY DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ DLA KILKU POWIERZCHNI HANDLOWYCH, BUDYNKU MIESZKALNEGO OK 15000 M2, INWESTYCJI LINIOWYCH, WYKONUJEMY BUDOWĘ SIECI WOD-KAN O DŁUGOŚCI 1,5 KM

  NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

  *Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 1,5 kmw m. Olmonty k/Białegostoku

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie – komplet instalacji + kotłownia gazowa- projekty wykonawcze

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Olecku – komplet instalacji + kotłownia gazowa- projekty wykonawcze

  *Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych do gruntu z projektowanego obiektu handlowego oraz powierzchni utwardzonych i wybudowanie podziemnej instalacji rozsączającej w Porosłach

  *Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego obiektu handlowo- usługowego oraz powierzchni utwardzonych i wybudowanie grawitacyjnego wylotu wód deszczowych do rzeki Supraśl.

  *Operat wodno-prawny na odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z projektowanego obiektu handlowo- usługowego oraz powierzchni utwardzonych i wybudowanie grawitacyjnego wylotu wód deszczowych do rowu w Kuźnicy Białostockiej.

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu SPA wraz z salami konferencyjnymi w woj. podlaskim, zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Białymstoku (Biedronka), wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

  *Projekt kotłowni gazowej wraz z instalacja C.O. dla budynku inwentarskiego o powierzchni 3000 m2

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy zespołu budynków magazynowych wraz z instalacjami zewnętrznymi w Pruszkowie

  *Projekt kotłowni olejowej dla świetlicy wiejskiej w Korycinie

  *Projekt instalacji sanitarnych dlaadptacji powierzchni w galerii handlowej, wykonaliśmy projekty wykonawcze instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy obiektu biurowego w Piasecznie, wykonaliśmy projekty wykonawcze adaptacji instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowaliśmy instalację wentylacyjną oraz klimatyzacyjną

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Drohiczynie, wykonaliśmy projekty przyłączy wod-kan i nak deszczowej, zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Kłaju, wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię gazową

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Kowalach Oleckich, wykonaliśmy projekty przyłączy wod-kan, projekty instalacji doziemnych, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię gazową

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego „Biedronka” w Białymstoku, wykonaliśmy projekty przyłączy wod-kan, projekty instalacji doziemnych, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego „TESCO” w Suchedniowie, wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię gazową

  *Projekt odwodnienia terenu oraz opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z budową ujścia wód opadowych wokól przebudowywanego obiektu handlowego w Żabnie

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla adaptacji budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy „TESCO”w Żabnie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowego w Suwałkach

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla adaptacji budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy „TESCO” w Strzyżowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla adaptacji budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy „TESCO” w Miechowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją

  *Projekt węzła cieplnego na wymiennkach typu JAD wraz z automatyką oraz przyłącza ciepła z sieci miejskiej ciepłowiczej do pawilonu handlowego w Mrągowie

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku handlowo-usługowego „Biedronka” w Mrągowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku handlowo-usługowego „Biedronka” w Biskupcu, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy „Biedronka”w Knyszynie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

  *Opracowanie operatu wodno-prawnego na przedudowę zbiorczej sieci drenarskiej pod projektowane hale magazynowe w Wólce Kosowskiej

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowo-usługowego na pawilon handlowy „Biedronka”w Białymstoku, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

  *Projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci hydrantowej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z przepompownią dla projektowanego obiektu handlowo-usługowego w Choroszczy

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku handlowo-usługowego w Zambrowie, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz sporządziliśmy projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu

  *Projekt kompleksowych instalacji sanitarnych dla budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Choroszczy, na zlecenie wykonaliśmy opracowania dotyczące następujących instalacji: projekt instalacji wod-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt instalacji wentylacji z klimatyzacją oraz projekt technologi kotłowni

  *Projekt instalacji dla adaptacji pomieszczeń handlowo-usługowych na lokal handlowy ROSSMANN w Białymstoku, wykonane projekty: klimatyzacja, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, adaptacja oraz inwentaryzacja instalacji wentylacyjnej

  **Projekt budowy sieci wodociągowej hydrantowej, kanalizacji deszczowej, ujęcia wody podziemnej oraz zbiornika podziemnego retencyjno – p.poż dla projektowanych hal magazynowych w Wólce Kosowskiej

  *Projekt rozbudowy sieci wod-kan oraz budowy przyłącz na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Olmonty k/Białegostoku

  *Projekt instalacji wewnętrznych w budynku siedziby BIS Plettac w Ostrzeszowie, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz projekt kotłowni gazowej,

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

  *Projekty instalacji sanitarnych dla budynku oświatowo-usługowego w Warszawie przy ul. Wiertniczej, na dokumentacje składały się projekty: drenażu opaskowego wokół budynku, instalacji wod-kan, instalacji grzewczej, wentylacji, klimatyzacji, odprowadzenia i zagospodarowania wody opadowej, oraz projekty przyłączy

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Choroszczy, wykonaliśmy projekty rozbudowy sieci wod-kan, wykonaliśmy operat wodno-prawny na wybudowanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych do pobliskiego rowu melioracyjnego, ponadto zaprojektowaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne czyli: instalację wod-kan, deszczową, wentylacji i klimatyzacji, grzewczą oraz kotłownię olejową

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Augustowie, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy hurtowni kwiatów w Białymstoku przy ul. Mickiewicza, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji hydrantowej p.poż oraz C.O.

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Suwałkach, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Supraślu, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz kotłowni olejowej

  *Projekt odwodnienia kompleksu boisk sportowych w Białymstoku, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty odwodnienia i zagospodarowania wody opadowej z projektowanych boisk sportowych

  *Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy sklepu wielobranżowego samoobsługowego Biedronka w Węgorzewie, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudowy kotłowni olejowej

  *Projekt instalacji sanitarnych dla budowy hotelu i sali bankietowej w Waśkach k/Hajnówki, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz kotłowni olejowej

  *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla instalacji wentylacji mechanicznej w auli Gminy Juchnowiec Kościelny

  *Projekt instalacji sanitarnych dla adaptacji pawilonu na sklep wielobranżowy samoobsługowy Biedronka w Łapach, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

  *Projekt instalacji sanitarnych dla adaptacji pawilonu na pomieszczenia ZOZ w Białymstoku, w ramach zlecenia wykonaliśmy projekty: instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej